Cannabis Kieswijzer

Geschreven door Tour Leader op . Gepost in Verkiezingen 2015

Ga Stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer

We zijn onderweg naar de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015. De dan vers gekozen Provinciale Statenleden kiezen later, dinsdag 26 mei 2015, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer. Lees verder...

De redactie van de website is al weer geruime tijd bezig met (de voorbereidingen voor) het verzamelen, analyseren en ontsluiten van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen die deelnemen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen. Naar nu al blijkt zullen slechts enkele provinciale partijen met enig woord reppen over beleid ten aanzien van cannabis. De cannabisvriendelijkheid van de andere provinciale politieke partijen – die niets zeggen over cannabis - wordt daarom geanalyseerd aan de hand van de landelijke verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 12 september 2012. Bovendien wordt er door de redactie een analyse gemaakt van en gepubliceerd over standpunten (zoals o.a. verwoord in moties) van de politieke partijen ten aanzien van cannabis (coffeeshopbeleid, wijzigingen van de Opiumwet) in zowel de Eerste Kamer als de Tweede kamer in de periode 2012-2014.

Wij als kiezers kiezen dus indirect voor Eerste Kamerleden door onze stem uit te brengen op een Statenlid. Dit is de enige keer dat je door te stemmen, feitelijk meer dan één stem uitbrengt. De Staat doet dit merkwaardig offer you can't refuse eens in de vier jaar. Was het bij de Tweede Kamerverkiezingen zo dat elke stem telt, de zetelverdeling van Eerste Kamer is afhankelijk van de door jou uitgebrachte, aan een Statenlid gekoppelde, tweede stem. Om het overzichtelijk te houden: die vers gekozen Statenleden kunnen zichzelf niet in de Eerste Kamer kiezen, ze brengen hun stem uit op iemand die op de kandidatenlijst Eerste Kamer staat - elke partij stelt een kandidatenlijst op, stemt er over en het eindresultaat is een lijst meestal zonder ook maar één Provinciale Statenlid. Lees verder...

Partijen per Provincie (under construction - tekst in uitvoering)

Provinciale Staten Verkiezingen 2015

Geschreven door Tour Leader op . Gepost in Verkiezingen 2015

Provinciale staten
Voortaan worden de leden van de provinciale staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. De leden van de provinciale staten worden eenmaal in de 4 jaar rechtstreeks gekozen. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten vonden plaats op 2 maart 2011. De volgende verkiezingen zijn op 18 maart 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeenten is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Gemeenten kunnen bepalen dat naast de provinciale statenverkiezing nog een andere stemming plaatsvindt. Zie Kieswet art. J 6.
Aantal leden

Cannabis-kieswijzer

Geschreven door Tour Leader op . Gepost in Verkiezingen 2015

Cannabis Kieswijzer 2015

WWW.CANNABIS-KIESWIJZER.NL

Laat je stem niet in rook opgaan! Stem bewust! Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk!

In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van Cannabis-Kieswijzer heeft een zo compleet mogelijke inventarisatie gemaakt van de passages in de Nederlandse partijprogramma's over de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid.

Je vindt hier een overzicht van alle 19 partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen (dus ook al die kleine, soms nieuwe partijen die nooit in het nieuws zijn), opdat je een op inhoud gefundeerde beslissing kan nemen op welke partij te stemmen. Ook tref je linkjes aan naar de partijen zelf en hun verkiezingsprogramma: zo kun je dus ook een compleet partijprogramma lezen, je opinie vormen.

Europese Verkiezingen nader toegelicht klik hier.

Check ook de website van ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies - Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid) en lees hier hun stemadvies (voorkeurstem) (kandidaten voor het Europees Parlement die de oorlog tegen drugs willen beëindigen, die het MANIFEST VOOR EEN VEILIG EN GEZOND DRUGBELEID IN DE EUROPESE UNIE hebben ondertekend), klik ook hier. Zie ook de VOC.

Europese stemwijzers - Net als bij nationale verkiezingen, zijn ook bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 verschillende stemwijzers beschikbaar. Ze kunnen zwevende kiezers helpen bij hun stemkeuze op 22 mei. De manier waarop dat wordt gedaan, verschilt echter per stemwijzer. Klik hier voor een overzicht.